Gasketelwet

Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties zoals CV ketels en gashaarden te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen. Bij de inwerkingtreding van dit wettelijk stelsel* heeft de wetgever bepaald dat álle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren. Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties - zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties - zijn vanaf die datum verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren.

Wat zijn de gevolgen van deze wet?

Vanaf 1 april start de overheid met een brede voorlichtingscampagne over de noodzaak van deze nieuwe regelgeving en over de verplichtingen voor installatie- en onderhoudsbedrijvenbedrijven enerzijds en eigenaren van gasverbrandingsinstallaties anderzijds. Cv-reparatie wil haar eigen klanten informeren over de gevolgen van deze wet.

Bij Cv-reparatie staan veiligheid en vakmanschap sinds jaar en dag hoog in het vaandel. Wij dragen dan ook graag bij aan het eerder signaleren van gevaarlijke situaties en het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide. Daarvoor hebben we de afgelopen periode een aantal investeringen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten we aantoonbaar kunnen maken dat onze monteurs vakbekwaam zijn. Daarvoor hebben zij speciale examens moeten afleggen. Daarnaast hebben we onze bedrijfsprocessen moeten inrichten volgens de nieuwe eisen van de wet. En om formeel gecertificeerd te kunnen worden én blijven, moeten wij ons bovendien jaarlijks laten controleren door een certificerende instelling.

Wat betekent dit voor u?

Met het inhuren van Cv-reparatie voor installatie, reparatie of onderhoud aan uw gasverbrandingsinstallatie voldoet u per 1 april 2023 aan de wet. De kosten die de jaarlijkse certificering met zich meebrengt berekenen wij gedeeltelijk aan u door. De werkzaamheden en uw gegevens worden opgeslagen in een landelijk register, en er is een mogelijkheid dat er na het afmelden van de werkzaamheden een steekproef komt van de certificerende instelling.

Het is mogelijk dat in het verleden uw installatie is goedgekeurd en nu volgens de huidige normen moet worden aangepast en in het ergste geval afgekeurd. Er wordt met name op veiligheid gecontroleerd, de rookgasafvoer en de luchttoevoer moeten deugdelijk zijn gemonteerd/gebeugeld.